எதிர்வினை - கீழடியில் ஒரு தமிழ் மோசடி ( புதிய பதிப்பு )

4042

Video Details

Created by
Sharada Infotech
May 5, 2017, 1:08 pm

தமிழர் நாகரிகத்தை அழிக்கவும் , தமிழரின் பண்பாட்டுத் தொன்மையை பறை சாற்றும் அகழ்வாய்வைத் தடுக்கவும் , கீழடி அகழ்வாய்வை அரசியலாக்கி தமிழ் மொழிப் பாதுகாப்பு சமஸ்கிருத எதிர்ப்பு , மோடி எதிர்ப்பு என்ற வழக்கமான மொண்ணை ஆயுதங்களை பயன்படுத்தும் நவீனத் தமிழ் வியாபாரி திருமுருகன் காந்திக்கு பதிலடி !

Category
எதிர்வினை
Duration
00:37:53
Rating
0

COMMENT

Most viewed videos