எதிர்வினை - கீழடியில் ஒரு தமிழ் மோசடி

7285

Video Details

Created by
Sharada Infotech
May 4, 2017, 11:58 am

தமிழர் நாகரிகத்தை அழிக்கவும் , தமிழரின் பண்பாட்டுத் தொன்மையை பறை சாற்றும் அகழ்வாய்வைத் தடுக்கவும் , கிழடி அகழ்வாய்வை அரசியலாக்கி தமிழ் மொழிப் பாதுகாப்பு சமஸ்கிருத எதிர்ப்பு , மோடி எதிர்ப்பு என்ற வழக்கமான மொண்ணை ஆயுதங்களை பயன்படுத்தும்  நவீனத் தமிழ் வியாபாரி திருமுருகன் காந்திக்கு பதிலடி !

Category
பொது
Duration
00:36:51
Rating
0

COMMENT

Most viewed videos